Szkolenia

Szkolenie zaawansowane

Cel i odbiorcy szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami poprawnego zarządzania i skutecznego rozwiązywania problemów związanych z zadaniami realizowanymi w pracy oraz praktyczne ich zastosowanie w firmie.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy ćwiczą nowo nabytą wiedzę na przykładzie realnego, wybranego przez siebie problemu.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które w swojej codziennej pracy powinny identyfikować problemy procesowe i brać udział w ich rozwiązywaniu.

Zakres szkolenia

Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving poszerzone o dodatkowe narzędzia i większą ilość ćwiczeń praktycznych.

Zaawansowane 8 kroków zarządzania problemami procesowymi, podczas których uczestnik szkolenia poznaje poniższe narzędzia i metody:
 • głos klienta,
 • marnotrawstwo,
 • Kaizen,
 • 5W2H,
 • zarządzanie wizualne problemami,
 • diagram Ishikawy,
 • 5Why,
 • burza mózgów,
 • macierz priorytetów,
 • cykl Deminga (PDCA).
 • gemba,
 • arkusze kontrolne,
 • raport A3,
 • analiza Pareto-Lorenza,
 • benchmarking,
 • analiza danych procesowych,
 • lessons learned,
 • ciągłe doskonalenie,
 • KPI,
 • dashboardy,
 • mapy procesu,
 • plan działań,
 • wykres Gantta.

Główne korzyści ze szkolenia

 • podnoszenie jakości produktów i usług w każdej firmie,
 • identyfikowanie możliwych oszczędności (finansowych i zasobowych) oraz dodatkowych zysków,
 • umiejętność praktycznego wykorzystania sprawdzonych narzędzi do analizy i eliminowania problemów w procesach organizacji,
 • zwiększenie motywacji pracowników do identyfikacji i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność podnoszenia efektywności procesów poprzez stosowanie narzędzi i podejścia Problem Solving,
 • ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości wykonywanych zadań przez pracowników.

Informacje organizacyjne

Maksymalna ilość uczestników, to 20 osób.

Standardowy czas trwania szkolenia, to 2 dni x 7 godzin (szkolenia mogą odbywać się również w dni wolne od pracy).

Czas trwania szkolenia i zakres prezentowanego materiału może być dopasowany do Państwa potrzeb. Szczegóły w zakładce Szkolenie dedykowane.

Obszar działania - cała Polska.

Wycena szkolenia

Cena szkolenia uzależniona jest od ilości uczestników, zakresu i miejsca szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu.